Przeczytaj

Zapoznaj się z projektem ustawy o naprawie systemu podatkowego. Pamiętaj, że Ty również możesz mieć wpływ na kształt prawa podatkowego w naszym kraju. Dołącz do naszego zespołu ekspertów i zmieniaj Polskę!

Projekt ustawy o naprawie systemu podatkowego

Najczęściej zadawane pytania

Co to jest PIT, kto go płaci?

 • PIT to skrócona nazwa podatku dochodowego od osób fizycznych1. PIT to podatek bezpośredni, płacony przez osoby fizyczne od uzyskanych dochodów (przychodów).
 • Obecnie mamy prawie 24,5 mln podatników podatku PIT. Głównie pracownicy oraz emeryci i renciści.

Dlaczego chcemy zmieniać system?

 • Jest skomplikowany, drogi w obsłudze i uciążliwy dla podatnika.
 • Polska administracja podatkowa liczy około 45 tys. osób i jest większa od administracji krajów od nas liczniejszych jak:
  • Włochy 33 tys. osób czy
  • Hiszpania 28 tys. osób
 • Szacujemy że 80% pracowników administracji skarbowej zajmuje się PIT-ami składanymi przez blisko 28 mln. płatników i podatników.

Co proponujemy w zamian?

Podatek od funduszu wynagrodzeń. PIT i ZUS dla wszystkich pracowników na jednej deklaracji wypełnianej przez zatrudniającego. Koniec z wypełnianiem deklaracji przez pracowników.

Czy podatek od funduszu wynagrodzeń jest stosowany w innych krajach?

Tak. Podobne rozwiązania stosowane są w Anglii i Irlandii. My proponujemy dopracowany projekt dostosowany do naszych potrzeb i uwarunkowań, a nie kalkę zachodniego rozwiązania.

Czy budżet się zbilansuje?

Tak. Ustawa stanowi przede wszystkim zestaw procedur dotyczących naliczania i pobierania podatku. Mechanizm jej działania został tak pomyślany, aby możliwe było jej wprowadzenie bez uszczerbków dla budżetu.

Jak będą finansowane samorządy?

Bardziej precyzyjnie. Ustawa tworzy system, w ramach którego można urealnić finansowanie gmin. Deklaracja stanowiąca załącznik do ustawy zawiera pola „gmina zamieszkania” i „gmina zakładu pracy”. Jeśli będą to inne gminy, to wpływy z podatków przekazywane będą do gminy zamieszkania.

Co z 1% dla OPP?

Kwota możliwa do odpisania pozostanie niezmieniona. Każda zatrudniona osoba, będzie wskazywać za pomocą E-Systemu maksymalnie 10 organizacji, na które chce przekazywać podatek. Odpis będzie przekazywany co miesiąc.

Co jeśli pracuję w kilku miejscach?

Dla pracownika to nie ma znaczenia. Po prostu dwóch pracodawców będzie uwzględniało w swoich wyliczeniach wypłacaną przez nich pensję.

Co z drugim progiem podatkowym?

Zostanie zniesiony. Wprowadzona zostanie jedna stawka zawierająca PIT i ZUS, ale różny będzie rozkład tych części składowych w zależności od dochodów. Słabiej zarabiający płacić będą proporcjonalnie więcej ZUSu, a dobrze zarabiający więcej podatku dochodowego.

Czy nadal będę otrzymywać PIT-11?

Nie. Nie będzie takiej potrzeby.

Co z ulgami podatkowymi?

Ustawa wprowadza 4 ulgi podatkowe:

 • kwota zmniejszająca podatek (obecna kwota wolna),
 • na dzieci,
 • ulga dla twórców,
 • ulga aktywizacyjna.

Ulgi rozliczane będą co miesiąc, poprzez zwrot nienależnej kwoty na konto lub przekazem („cashback”).

 1. Kwota zmniejszająca podatek
  Kwota zmniejszająca podatek (zastępująca obecną kwotę wolną) wynosić będzie 61,00 zł miesięcznie. Efektywnie odpowiada to obecnej wysokości kwoty wolnej.
  Niewykorzystana w danym miesiącu kwota ulgi, będzie mogła być wykorzystana w kolejnych 11 miesiącach.
 2. Ulga na dzieci
  Faktycznie będzie większa od obecnej. Ulga będzie wynosić 40 000 zł na każde dziecko i będzie można ją wykorzystać w ciągu 309 miesięcy od poczęcia lub od nabycia praw rodzicielskich do ukończenia przez dziecko 25. roku życia.
  Wartości te stanowią blisko dwukrotność obecnie przeciętnie wykorzystywanej ulgi. Informacja o kwocie niewykorzystanej ulgi dostępna ma być na portalu.
 3. Ulga dla twórców
  Ulga ta będzie rekompensować w całości obecne preferencje podatkowe dla umów o dzieło z przekazaniem praw autorskich polegające na 50-procentowych kosztach uzyskania przychodu.
 4. Ulga aktywizacyjna
  Ulga aktywizacyjna to ulga dla młodych pracowników. Dla osób w wieku od 16 do 24 lat zwrot podatku wynosić będzie 52,18%.

Czy będą zwroty podatku?

Zwroty z tytułu ulg rozliczane będą elektronicznie co miesiąc. Kwota ulgi niewykorzystana w jednym miesiącu przechodzić będzie na kolejny miesiąc.

Zwrot z tytułu nadwyżki podatku

Tego rodzaju zwrot będzie swego rodzaju premią za walkę z szarą strefą. Jeżeli wpływ do budżetu z tytułu podatku przekroczył za dany rok podatkowy założenia budżetowe ustalone na ten rok, wówczas część kwoty nadwyżki wpłaconego podatku jest dzielona na wszystkie osoby zatrudnione, w proporcji do wpłaconego podatku od wynagrodzeń tych osób.

Jak ustawa wpłynie na świadomość finansową obywateli?

Co roku urząd skarbowy wysyłać będzie do osoby zatrudnionej list zawierający informację o:

 • wygenerowanym podatku dochodowym,
 • kwocie ulg,
 • statystycznym obciążeniu innymi podatkami,
 • wzroście poziomu długu publicznego na obywatela,
 • stanie konta ZUS i przyszłej emeryturze.

Ponadto pracodawcy będą mieli obowiązek wręczania pracownikom informacji o tym jaka część wynagrodzenia została pobrana w formie podatków.

Jakie korzyści ustawa będzie niosła dla przedsiębiorców?

Przede wszystkim mniej formalności. Jedna deklaracja obejmująca podatek od funduszu wynagrodzeń i składki na ubezpieczenia społeczne dla wszystkich pracowników. Jeden przelew.

Jakie korzyści ustawa będzie niosła dla pracowników?

 • Nie tracisz czasu na wypełnianie PIT.
 • Nie wypełniasz PIT, nie popełnisz błędu.
 • Większa ulga na dzieci dla mniej zarabiających.
 • Łatwa obsługa (portal www).
 • Wyższa świadomość sytuacji finansowej państwa.

Jakie korzyści ustawa przyniesie dla budżetu?

Zmniejszenie zapotrzebowania na zatrudnienie w ZUS i US. Urzędnicy dotąd rozliczający PIT będą mogli rozpocząć pracę w sektorze prywatnym i zacząć generować dochody do budżetu państwa.

Masz pytanie? Napisz do nas!

[contact-form-7 id=”29″ title=”Formularz 1″]

 1. skrót pochodzi od angielskiego Personal Income Tax, co dosłownie oznacza podatek od dochodów osobistych. []

Facebook bez PIT

Wspieraj!

Zbieramy 100 tys. zł na akcję Polska bez PIT! Przekaż dowolną kwotę za pośrednictwem DotPay:

Wprowadź kwotę (PLN)

PLN .00

lub przelewem:

Stowarzyszenie "Republikanie"
ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa
Alior Bank 50 2490 0005 0000 4530 5558 0279
Tytułem: "Darowizna na cele statutowe - Polska bez PIT"